Ochrana osobních údajů

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace zákazníkovi, dodavateli , marketingu a návštěvníkům webových stránek.

Společnost SEVKO Plus s.r.o., se sídlem Schweitzerova 37, 779 00 Olomouc, IČO: 25821717 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 17430 ze dne 24.9.1998 (dále jen „Společnost“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost.

V souladu s nařízením EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) jsem se rozhodli vydat tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů:

 • našich zákazníků a uživatelů služeb
 • našich dodavatelů a obchodních partnerů
 • zástupců těchto zákazníků, uživatelů dodavatelů a obchodních partnerů či jejich kontaktních osob
 • zájemců o naše služby či zboží
 • osob, kterým zasíláme obchodní sdělení
 • návštěvníků našich webových stránek

I.Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Společnost (viz.výše).
Kontaktní údaje kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:
SEVKO Plus s.r.o., Schweitzerova 37, 779 00 Olomouc, tel.585 223 697 , e-mail: info@sevko.cz

II.Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoliv informace, vztahující se k fyzické osobě, kterou je Společnost schopna identifikovat. V souvislosti s podnikáním Společnost nakládá s následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů:

 1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy
  Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a Vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o Vaše jméno a příjmení, název obchodní firmy, IČO, DIČ, adresa sídla nebo místo podnikání, telefon a e-mailová adresa. Jde i o jméno a příjmení, funkci a podpis Vašich zástupců či pověřených osob.
  Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mailovou adresu Váš a Vašich zástupců či pověřených osob.
 2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje
  Zpracováváme údaje o tom, jaké služby či zboží si u nás objednáváte a adresu, kam má být zboží doručeno.
 3. Platební údaje
  Zpracováváme číslo Vašeho bankovního účtu, abychom mohli identifikovat Vaše platby
 4. Fakturační údaje
  Zpracováváme údaje, jako jsou Vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupeném zboží či službě a jejich ceně, nezbytné proto, abychom Vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, jak nám ukládá zákon.
 5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem
  Tyto údaje vznikají při komunikaci související z poskytováním služeb a zboží mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.
 6. Údaje získané při zadání dotazu na webových stránkách
  Jde o údaje, které zadáte při zadání dotazu na našich webových stránkách, jako je jméno a příjmení, název společnosti, telefonní číslo, e-mailová adresa.
 7. Databáze zákazníků a dodavatelů
  Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako je jméno a příjmení, název obchodní firmy, IČO, DIČ, adresa sídla nebo podnikání, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Tyto údaje využíváme ke komunikaci, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu.
 8. Údaje pro marketingové účely
  Pro marketingové účely využíváme databázi našich stávajících zákazníků, jakož i seznam osob, které se našimi zákazníky teprve mohou stát. V tomto seznamu máme jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Obchodní sdělení rozesíláme e-mailovou formou.
  Pokud jde o zasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti, jde o použití osobních údajů, k němuž nepotřebujeme Váš souhlas.
 9. Údaje o jednání o pracovní smlouvě
  Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o Vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi, které nám předáte formou životopisu a motivačního dopisu.

III.Účel a právní základ pro zpracování

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli dodat zboží nebo poskytnout službu. Jsou to i ty případy, kdy sjednáváme novou smlouvu. Povinnost zpracovávat Vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmu atd. Rozsah zpracování údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě Vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti Váš souhlas nepotřebujeme. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutno k jejich dosažení.

0

Nákupní košík

Cart empty
Jsem prázdný

Přihlášení

Nemáte účet? Zaregistrujte se

0

Oblíbené produkty

Nemáte uloženy žádné oblíbené produkty.

Můžeme vám pomoci něco najít?